Be Sharp Coaching & Mediation
"The sharp thorn often produces delicate roses." Ovidius

yellow rose

Be Sharp Coaching & Mediation begeleidt bij het oplossen van conflicten. Dit kunnen conflicten zijn in de werksfeer of in het privé-leven. Be Sharp is opgericht door Bart van Gelderen en hij heeft hiertoe cursussen en seminars gevolgd en jarenlange ervaring op het gebied van Mediation, NLP, Shift, Mensgericht Coachen, Omgaan met agressie en methodieken als SMART en RET. De inzichten die hij hieruit heeft opgedaan, heeft hij in acht jaar ervaring als reïntegratiecoach, samengesmeed tot een eigen visie bij het begeleiden van zijn cliënten.

Kenmerkend voor deze visie is een onbevooroordeelde en respectvolle benadering van het conflict en de betrokken personen, waarbij nieuwe inzichten worden verkregen en wordt toegewerkt naar een pragmatische oplossing. Centraal in de benadering van Bart staat de eigen verantwoordelijkheid die ieder individu draagt voor zijn eigen leven en zijn eigen gedrag.

Om zelf scherp te blijven op de diverse vakgebieden, volgt Bart jaarlijks seminars en cursussen. Hierdoor bent u er als cliënt van verzekerd dat de deskundigheid waarmee u begeleid wordt actueel is.